ČSLA

7,62mm Samopal vz. 58

 

   7,62mm samopal vz. 58 je zbraň jednotlivce určená k ničení živé síly střelbou, pažbou nebo bodákem, zejména v boji zblízka. 7,62mm samopal vz. 58 je samočinná zbraň, u níž je k činnosti závěru využito tlaku plynů (vniklých hořením prachové náplně v hlavni) na píst.

 

Dálka střelby

 - na jednotlivé cíle……………………….do 400 m

 - na skupinové cíle………………………..do 800 m

 - na vzdušné cíle……………………………do 500 m

 - největší dostřel…………………………..2 800 m

Počáteční rychlost střely……………..705 m/s

Hmotnost

 - s plným zásobníkem a ze vztyčeným

   bodákem………………………………………..3,77 kg

 - bez zásobníku a bodáku……………..2, 91 kg

Délka

 - bez bodáku…………………………………..845 mm

 - se vztyčeným bodákem……………..1 000 mm

Počet nábojů v zásobníku………………30

Bojová rychlost střelby (malými dávkami)….80 až 100 ran. min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - hlaveň, 2 - mířidla, 3 - pouzdro závěru, 4 - závěr, 5 - spušťadlo, 6 -pažba

 

Hledí je nastavitelné od 100 do 800 m. Kromě toho je na klapce ryska U („universál“) pro střelbu v metné délce do 300 m. Ze samopalu lze střílet dávkami (malými—3 až 4 rány, velkými—10 až 30 ran), nebo jednotlivými ranami. Hlaveň má vývrt se čtyřmi drážkami, které v hlavni vytvářejí čtyři pole. Zadní část hlavně přechází v hladkou nábojní komoru. Vnější povrch ústí hlavně je opatřen závitem, který slouží k našroubování tlumiče ohně, cvičné násadce je závit chráněn proti poškození chránítkem závitu. Na hlavni je nalisován nosič mušky a plynový násadec, na jehož levé straně je oko pro přední poutko. V plynovém násadci se pohybuje píst, na který se navléká zpruha pístu. Mířidla tvoří muška a hledí. Muška je válcovitého tvaru a je zašroubována do čepu mušky. Hledí je upevněno v základě hledí. Hledí se skládá z klapky hledí, stavítka, stiskátka hledí se zpruhou a z péra hledí. Boční stěny základny hledí tvoří sáňky hledí. Pouzdro závěru spojuje ostatní částí samopalu v jeden celek a vede závěr. Skládá se z vlastního pouzdra, vyhazovače, záchytky závěru, záchytky zásobníku a z pojistníků čepů spušťadla. Závěr vysouvá náboje ze zásobníku a zasouvá je do nábojní komory, uzamyká nábojní komoru při výstřelu, rozněcuje zápalku náboje, vytahuje a vyhazuje vystřelenou nábojnici. K vrácení závěru do krajní polohy slouží vratné ústrojí.  Spušťadlo umožňuje střelbu jednotlivými ranami a dávkami a má zařízení k zajištění samopalu proti samovolnému výstřelu.

 

Pažba (nebo ramenní opěra) umožňuje správné opření samopalu o rameno střelce při střelbě. Na levé straně pažby je zadní poutko. Pažbička slouží k uchopení samopalu při střelbě. Ke každému samopalu patří toto příslušenství: brašna na zásobníky, 4 nebo 6 zásobníků, bodák vz.58, pochva k bodáku, jednotný popruh ručních zbraní, dvoudílný vytěrák, koudelníček, žíněný kartáček, chránítko ústí, olejnička a klíč mušky.

 

Střelivo pro 7,62mm samopal vz. 58. Ke střelbě ze samopalu a pro výcvik ve střelbě se používá 7,62 mm nábojů vz. 43. Náboje jsou podle určení různě konstruovaných a dělí se na ostré a výcvikové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboje do samopalu : a - ostrý, b - školní, c - redukovaný, d - cvičný

 

   Náboje s normálními střelami, tj. 7,62mm náboje 43 (7,62 - 43) se používají k ničení živé síly nepřítele.

   Náboje s speciálními střelami se používají k označení cílů, k ničení slabě pancéřovaných cílů apod. K těmto nábojům patří :

 - náboje svítící (7,62 - S 43) - hrot jeho střely je označen zeleně

 - náboj průbojný zápalný (7,62 - PZ 43) - hrot jeho střely je označen červeným a černým proužkem

 - náboj zápalný (7,62 - Z 43) - hrot jeho střely je označen červeně

 - náboj zaměřovací (7,62 - Zm 43) - hrot jeho střely má zelený a bílý pásek.

Výcvikové náboje jsou tyto :

 - náboj školní (7,62 - Šk 43) - slouží k výcviku v nabíjení, ve spouštění a pro kontrolu činnosti zásobníků, závěru a spušŤadla. Na těle nábojnice jsou tři podélné drážky a na krčku nábojnice hluboké stopy po škrtícím zařízení

 - náboj cvičný (7,62 - Cv 43) používá se k výcviku a k značkování palby při cvičeních. Nábojnice má prodloužený, na konci hvězdicovitě uzavřený krček

 - náboj redukovaný (7,62 - Rd 43) - se používá ke střelbám na zkrácené dálky. Jeho maximální dostřel je asi 1100 m. Může způsobit smrtelné zranění až na dálku největšího dostřelu. Hrot střely je nabarven bíle.

Nauka o zbrani a munici

 

Neoficiální klub vojenské historie Heřmanův Městec