ČSLA

Prostředky protichemické ochrany jednotlivce jsou určeny k ochraně jednotlivých osob před účinky:

 - radioaktivních látek

 - otravných látek

 - bojových biologických prostředků

K základním prostředkům protichemické ochrany patří:

 - ochranná maska M-10 ( k ochraně obličeje, očí a dýchacích orgánů)

 - protichemické přezůvky a rukavice (k ochraně nechráněných částí těla, oděvu a strůje před radioaktivními látkami, otravnými látkami a         bojovým biologickými prostředky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ochranný plášť (k ochraně oděvů a strůje, zbraní a nechráněných částí těla před radioaktivními látkami, otravnými látkami a bojovými biologickými prostředky), k ochraně před světelným zářením a zápalnými látkami (i k improvizované přepravě přes vodní tok a k postavení stanu)

Jako nový vševojskový prostředek protichemické ochrany jednotlivce je určena protichemická souprava JP-75. Nahrazuje ochranný plášť, protichemické přezůvky a rukavice. Souprava je určena jako prostředek jednorázového použití (pro použití v radioaktivním zamoření jako prostředek vícenásobného použití).

 

PROTICHEMICKOU SOUPRAVU JP-75 TVOŘÍ:

 - pláštěnka s kapucí

 - protichemické rukavice

 - protichemické přezůvky

Při nenadálém napadení použijeme JP-75 tak, že nejprve odložíme zbraň, nasadíme pláštěnku, ukryjeme zbraň pod pláštěnku a pod ní si nasadíme přezůvky a rukavice, vsuneme ruce do rukávů a zapneme pláštěnku pod krkem.

Před vstupem do zamořeného prostoru odložíme výstroj nesenou na opasku, nasadíme ochranou masku, nasadíme JP-75, připevníme opasek s výstrojí a nasadíme protichemické rukavice, uchopíme zbraň.

Zamořená souprava se odkládá v pořadí: pláštěnka, přezůvky, rukavice, ochranná maska. Odložená souprava se při bojovém použití dezaktivuje nebo ničí (spálením, zakopáním do země).

 

Prostředky protichemické ochrany

 

Neoficiální klub vojenské historie Heřmanův Městec