ČSLA

Střelba ze samopalu se skládá z těchto úkonů:

 - z přípravy ke střelbě - zaujetí polohy ke střelbě, nabití samopalu a postavení hledí,

 - z vlastní střelby - přilícení, zamíření a spuštění,

 - ze zastavení střelby a obnovení pohotovosti k další střelbě.

    Střelec střílí podle povelů velitele nebo samostatně. Ze samopalu je možno střílet vleže, vkleče, vstoje a místě i za chodu. Lze z něho střílet ze všech druhů bojových vozidel. Střílí se bez opory s oporou. Zásobník oddělený od samopalu naplní střelec náboji tak, že pravou rukou vkládá náboje po jednom na podavač a zatlačuje je palcem pod přídržku pouzdra zásobníku, přitom si pomáhá palcem levé ruky. Samopal se nabíjí na povel: „NABÍJET!“. Je-li třeba, může velitel před tímto povelem určit polohu ke střelbě. Má-li střelec ničit samostatně cíle na bojišti, rozhoduje se podle těchto zásad:

 - ničí cíle v sektoru, který mu stanovil velitel, nemá-li stanoven sektor, ničí cíle přímo před sebou

 - nemá-li cíle ve svém sektoru nebo přímo před sebou, vede palbu na nejnebezpečnější cíle vpravo nebo vlevo,

 - nejdříve ničí cíle nebezpečnější, později cíle méně nebezpečné,

 - je-li stupeň nebezpečnosti všech cílů stejný, ničí nejdříve cíle bližší, potom cíle vzdálenější

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pohybu střílíme letmo dávkou za krátké zastávky nebo bez zastávky. Ke střelbě letmou dávkou za krátké se střelec zastaví při dokroku levé nohy, aniž přisune pravou nohu, zasadí samopal do ramene, usměrní na cíl a vystřelí dávkou, potom pokračuje v pohybu. Ke střelbě letmou dávkou bez zastávky zasadí střelec samopal při dokroku levé nohy, usměrní záměrnou na cíl a vystřelí dávkou, aniž přeruší pohyb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Příprava ke střelbě v kleče

 

 

 

 

 

 

                                  Příprava ke střelbě vleže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a - v kleče: 1 - levý loket opřen o měkkou část nohy za kolenem,

                  2 - holeň levé nohy co možná kolmo

b - v stoje: 1 - levá ruka drží samopal za zásobník,

                   2 - loket levé ruky je opřen o bok,

                   3 - loket pravé ruky ve výši ramene nebo o něco níže

Způsoby střelby ze samopalu

 

Neoficiální klub vojenské historie Heřmanův Městec