ČSLA

Ruční granát je v podstatě duté kovové těleso naplněné trhací náplní. Náplň přivádí k činnosti zapalovač. Granát ničí cíle střepinami a v nejbližším okolí působí i tlakovou vlnou. Z hlediska taktického použití se ruční granáty dělí na útočné, obranné a speciální. Útočné granáty mají slabou stěnu, která se při výbuchu roztrhne na velké množství malých střepin, působících  jen na okruh 5 až 25 m. Charakteristickým znakem obranných granátů jsou silné stěny, které tvoří střepiny působící účinně do okruhu 100 m i více. Speciálními granáty nazýváme granáty protitankové, dýmové, chemické, zápalné a granáty používané k jiným speciálním úkolům. Z hlediska činnosti z hlediska pyrotechnického se ruční granáty dělí na nárazové a časové. Nárazové granáty vybuchují při nárazu na překážku. K výbuchu časových granátů dochází po prohoření zpožďovače.

 

Ruční granát 4 (RG 4) je granát útočný, nárazový: při použití zesilovacího pouzdra je však granátem obranným. Ruční granát 4 se skládá z těchto hlavních částí: těla granátu válcovitého tvaru, zapalovače, trhací náplně, pojistek (dopravní a vrhové) a zesilovače pouzdra. Granát váží 320 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                        1 - plášť granátu, 2 - víko granátu, 3 - rozbušková úderka, 4 - jehlová úderka, 5 - jehla, 6 - zpruha,

                                        7 - opěrný můstek, 8 - dopravní pojistka, 9 - vrhová pojistka, 10 - zesilovací pouzdro, 11 - ruční granát složený

 

Ruční časový obranný granát F1 je tříštivý obranný granát s časovým účinkem. Je opatřen zapalovačem UZRG, který se uvádí v činnost v okamžiku vypuštění z ruky při hození granátu. Granát vybuchuje za 3,2 až 4,2s po uvedení zapalovače v činnost. Granát je možno házet pouze z okopu nebo z úkrytu. Při výbuchu se jeho střepiny rozlétají do vzdálenosti 100 až 200 m. Granát se zapalovačem váží přibližně 600g. Granát F1 se skládá z těla granátu, trhací náplně a zapalovače. Před házením je třeba granát připravit k bojovému použití tak, že se vyšroubuje uzavírací zátka a místo ní se do těla granátu zašroubuje zapalovač.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - tělo granátu s trhací náplní, 2 - zapalovač, 3 - dopravní pojistka

Ruční granáty

 

Neoficiální klub vojenské historie Heřmanův Městec